Tips til diktaten på Trin 3

Denne side indeholder tips i nogle af de vanskeligheder, man møder i diktaten til trin 3.

Hvis man bruger sin viden om lyd, grammatik, morfemdeling og om sætningskonstruktion, så kan man undgå en del fejl i diktaten.

Sætningskonstruktion:

Sætning: Forklaring:
Børnehaven havde mange ________. På en streg skal det oplæste ord altid skrives samlet og med små bogstaver:

klappedyr      (rigtigt)
klappe  dyr    (forkert - der skal ikke være mellemrum)
Klappedyr      (forkert - K skal være k)
klappeDyr      (forkert - D skal være d)

Om sammensatte ord Husk, der også kan være bindebogstaver.
 

Vokalforveksling:
 
f.eks.: Du hører [væn], men skriver "ven"
Vokalforveksling blev gennemgået på trin 2, og det handler om, at man skriver en anden vokal, end den man hører. Man kan have glæde af vokaltrappen.
 
Lydændring på ord ved sammensætning Lydændring er f.eks. når lag udtales [lau] i ordet lagkage. Se morfemdelingsøvelserne på Trin 3 siden.
 
Lydændring på ord ved tilføjelse af f.eks. "t" Lydændring sker når et ord får tilføjet et "t":

våd => vådt     [våd]=> [v<åt]
  
"<å" kaldes også det åbne å, fordi munden åbnes højt.

Andre eksempler:

blå => blåt
blå => blågrønne
grå => gråt
grå => gråblå
rå => råt
hø => høj
tø = tøj, løj, løg, øje
lå => lår
le => lej, leg, vej
dag => daggry, daglig
  

Udsagnsord:

Den gamle mand _______________ sin frakke af.
På den plads, hvor stregen er i eksemplet, kan der altid kun stå et udsagnsord (verbum), og det kan kun være nutid eller datid, her f.eks. "tager" eller "tog". Ingen andre former er tilladt på dette sted.
Hvis det er nutid ender ordet næsten altid på -er, datid-ede eller -te, men det kan også være uregelmæssig som i eksemplet ovenfor.

Bliv derfor god til at bøje udsagnsord, så du kender mange.
Liste over udsagnsord fra www.basby.dk her.

Øvelser med udsagnsord
 

Udsagnsord:

Hun skulle ud at _________ ind til aftensmad.
Hvis der står at foran stregen, skal der stå et udsagnsord i navnemåde (infinitiv), her f.eks. "købe". Det må aldrig ende på "-er".
 
Udsagnsord:

Barnet kan næsten _________ på cykel.
Efter kan, skal, vil,, tør, bør, gider i nutid (eller datid) skal der stå et udsagnsord i navnemåde (infinitiv), her f.eks. "køre".
Det må aldrig ende på 
"-er".
 
Navneord:

Der kom en ny___________.

Der kom to nye ____________.

Bemærk at "en" (eller "et") er kendeordet for et navneord (substantiv), her f.eks.: gæst. Da der står "en", skal det skrives i ental.

Bemærk at der står "to", og at der er "-e" "ny". Derfor skal ordet skrives i flertal.

Øvelser med navneord

1. Forvekslingsendelse:

Jeg så en mand, der kom ___________.

Jeg så en _____________ mand

Her er der i begge eksempler tale om et tillægsord, (adjektiv), da det beskriver, hvad manden gjorde, her f.eks. "løbende". Ordet kommer af et udsagnsord i lang tillægsform, som har endelsen "-ende". Bemærk, at der er stumt "d" i endelsen.
2. Forvekslingsendelse:

Bilen kørte hurtigt ud af alle ________.

 

Her viser "alle" at der kommer et navneord (substantiv), her f.eks. "vejene". Ordet står derfor i bestemt form flertal, som har endelsen "-ene". Bemærk, at der ikke er stumt "d" i endelsen.
1. Forvekslingsbøjning: (Ord indsat på streg)

Jeg kan ikke høre, hvad du siger.

Jeg hører, hvad du siger

"Høre" er et udsagnsord, og her kan man ikke i udtalen høre forskel på "høre" i navnemåde og "hører" i nutid. Derfor kan man i første sætning komme til at sætte et "r" for meget på, ligesom man kan glemme "r" i den anden sætning. Se evt. her. Denne problemstilling gælder alle udsagnord, der ender på "-re" i navnemåde, f.eks.: køre, føre, vare, reparere......
 
2. Forvekslingsbøjning: (Ord indsat på streg)

Hun køber en vare i tilbud.

Hun køber mange varer i tilbud.

Med tillægsord:

Hun køber en billig _________ i tilbud.

Hun køber mange billige __________ i tilbud.

 

"Vare" er et navneord, og her kan man ikke i udtalen høre forskel på "vare" i ental og "varer" i flertal. Derfor kan man i første sætning komme til at sætte et "r" for meget på, ligesom man kan glemme "r" i den anden sætning. Man bør der for lægge mærke til om der står f.eks. "en", "to" eller "mange" foran. Bemærk at der godt kan stå et tillægsord foran, hvilket kan være med til at bestemme om det er ental eller flertal.
Tillægsord:

Hun køber en ______________ cykel.
Hun køber et _______________ vaskemiddel.
Hun køber den _______________ cykel
Hun køber to _______________ cykler til børnene.
Hun køber de _______________ cykler.

 

Her tillægsordet "billig", men hvilken form? (læg mærke til udtalen)

en => billig                      (grundform, 1. grad)
et => billigt             (grundform, 1. grad + "t")
den/(det) => billige          (grundform, 1. grad + "e")
den/det => billigste      (3. grad + "e")
to/de =>  billige               (grundform, 1. grad + "e")
de => billigste                 (3. grad+"e")

Øvelser med tillægord

©Torben Jessen