Grundlæggende grammatik - Tillægsord (adjektiver)

Et tillægsord beskriver ofte et navneord, altså egenskaben ved navneordet.

F.eks. Jeg køber en smuk kjole.

For det meste kan man finde tillægsord ved, at der kan sættes "at være" foran, f.eks. at være smuk, og de bøjes i grader.

Regelmæssige:

1. grad 2. grad 3. grad
fin finere finest
smuk smukkere smukkest

Endelserne i de forskellige former er fremhævet med fed skrift.

Uregelmæssige:

1.grad 2. grad 3. grad
god bedre bedst
lang længere længst

Tillægsord bøjes ved navneord efter kendeordet:

en stor dreng                      den store dreng
et stort brag                       det store brag
2 store fisk                          de store fisk

Liste over tillægsord, kan du hente her.

 
  Øvelser:
1.
Tillægsord på nettet

           

Den lille dreng   -   Den store dreng
 

Denne bil er lang!

Denne bil er længere!

Men denne bil er længst!