Grundlæggende grammatik - Udsagnsord (verber)
 

Et udsagnsord beskriver en handling.

F.eks. Jeg køber en jakke. Jeg købte en jakke.
Jeg gik ud for at købe en jakke. (Her er køber/købte/at købe eksempler på handlinger).

For det meste kan man finde udsagnsord ved at der kan sættes "jeg" eller "at" foran, og de bøjes i tid.

Regelmæssige:

Navnemåde Bydemåde Nutid Datid kort tillægsform Lang tillægsform
at lege leg jeg leger jeg legede jeg har leget legende
at køre kør jeg kører jeg kørte jeg har/er kørt kørende

Endelserne i de forskellige former er fremhævet med fed skrift.

Uregelmæssige:

Navnemåde Bydemåde Nutid Datid kort tillægsform Lang tillægsform
at gå jeg går jeg gik jeg er  gået ende
at gøre gør jeg gør jeg gjorde jeg har gjort  

Tabel over udsagnsord, kan du hente her.

 

 

Øvelser:
1. Quiz om udsagnsord
2. Bøjninger - regelmæssige
3. Bøjninger - uregelmæssige

4. Regelmæssige - fra nutid til datid
5. Regelmæssige - fra datid til nutid
6. Regelmæssige - fra nutid til førnutid

7. Uregelmæssige - Liste med eksempler
8. Uregelmæssige - 12 Bøjningsøvelser - brug "=>"
9. Uregelmæssige -
4 øvelser fra navnemåde til datid (infinitiv til datid)
10. Uregelmæssige - 4 øvelser fra navnemåde til førnutid (infinitiv til førnutid)
11. "Her" og "er" som hjælpeudsagnsord
12. R-problemer i udsagnsord (Skriv den rigtige endelse)


 

Andre øvelser:

Regelmæssige udsagnsord på nettet
Uregelmæssige udsagnsord på nettet