R-problemer i udsagnsord (verber)

Udfyldningsopgave

Hvis et udsagnsord ender på -re i navnemåde (infinitiv, "at form"), så kan det være svært at skelne mellem navnemåde og nutid (præcens), f.eks.

Jeg skal ud at køre.
og
Jeg kører en tur

I udtalen lyder begge ord ens.

For at undgå stavefejl, kan du bruge følgende metoder:

1) Hvis nutid kan udskiftes med datid (præteritum), og sætningen stadig lyder rigtigt, så brug nutid:
Jeg kører en tur/Jeg kørte en tur

2) 99 % af alle udsagnsord i nutid ender på -r. Efter at kan et udsagnsord derfor aldrig ende på -r:
Jeg skal ud at kører. Forkert!
Jeg skal ud at køre. Rigtigt.

3) Udskift ordet med et ord med tydelig endelse, f.eks. spise/spiser:
Jeg skal ud at køre. Jeg skal ud at spise.
Jeg kører...... Jeg spiser.....

4) Kig efter : vil, kan, skal, , tør, bør, gider i nutid eller datid (ville, kunne, skulle, måtte, turde, burde, gad.
Efter disse ord skal der altid bruges navnemåde uden at.
Jeg skal altså køre nu.

Opgaver:
1. (lære/lærer) Jeg vil gerne tysk i aftenskole.
2. (høre/hører) Peter kan ikke hvad doktoren siger.
3. (ændre/ændrer) Elektrikeren lyset i huset.
4. (forandre/forandrer) Else havde ikke lyst til at sig.
5. (passere/passerer) I tolden fik han lov at .
6. (reparere/reparerer) "Jeg din bil på mandag," sagde mekanikeren.
7. (diskutere/diskuterer) Drenge kan godt længe med deres mødre.
8. (fascinere/fascinerer) Smykker altid piger og der bliver dyrt for fædrene.
9. (spare/sparer) "Du bruger, og jeg ," sagde manden til hustruen.
10. (lære/lærer) Man hurtigt spansk, hvis man går på aftenkursus.
11. (vare/varer) "Hvor længe koncerten?" spurgte moderen sønnen.
12. (ære/ærer) Et bibelcitat: Du skal din mor og far.
13. (klare/klarer) "Jeg kan ikke prøven," sagde studenten.
14. (skære/skærer) Snedkeren skulle træet over 5 cm for kort.
15. (lire/lirer) Det forkælede barn den samme remse hele tiden.
16. (gære/gærer) Dejen skal i 4 timer, før den skal sættes til boller.
17. (fire/firer) Tyven sig ned ad muren med et tov.
18. (advare/advarer) Hvor længe skal man blive ved med at mod indbrud.
19. (bore/borer) Elektrikeren hul i væggen til sine kabler.
20. (kurere/kurerer) Lægen kunne ikke sin patient.
21. (såre/sårer) En forkert bemærkning vil nogle mennesker dybt, mens andre vil være ligeglade.
22. (kåre/kårer) Det er altid dejligt at en vinder.