Kongevej.dk
Kongevejen til ?velser og opgaver i dansk grammatik,
diktater, l?seforst?elser, skriftlige opgaver, mm.
     

Menu til PC-brugere

Menu til iPad-brugere

Informationer:

  - Om Kongevej.dk
  - Copyright
  - Fejl og manglende funktion
  - Sidens blogs

  - Webmaster

 - L?s her!


Har du set, at kongevejs blog om dansk er begyndt at f? nyt indhold?
M?ske kan du hente hj?lp her?

 

 

Nyt!!!!

Der er nu lagt nye diktater op under FVU Trin 1, 2,3 og 4. Disse er dog ikke forsynet med ?velister, men det er under overvejelse.

Som hj?lp til diktaterne er der anbragt en side under hvert trin med tips, der kan v?re en hj?lp til at l?se diktaterne.

Det kunne v?re fristende at tro, at alle ord kan l?res udenad, men det g?r galt. Det er vigtigt at forst? principperne for orddannelse. Derfor er det en god ide at l?se "Tips f?rst".

Kongevejs blog om dansk

Rejseberetninger
(L?sestof)

 

 
 

 

 

 

 

 

9.4.2018  - 
?
Torben Jessen