Sætninger på Dansk 3 - Grundlæggende - Centraladverbier (biord) og sammensat verbal (sammensat udsagnsled)
 
Almindelige hovedsætninger:
Her står adverbialen altid efter første verbum.

Rækkefølge: s-v1-a-v2


Hovedsætning med foranstilling (inversion):

Her bliver adverbialen på sin plads efter subjektet.

Rækkefølge: v1-s-a-v2


Bisætning:
Også her bliver adverbialen på sin plads bag subjektet.

Rækkefølge: s-a-v1-v2

Almindelig hovedsætning:
Jeg vil måske en tur.
   1   2     3      4
   s   v1    a      v2


Hovedsætning med foranstilling:
I dag vil jeg ikke en tur.
    1     2   3    4    5
    tid  v1  s    a    v2
 

Bisætning:
- fordi jeg selvfølgelig vil trække frisk luft.
      1      2        3          4       5
      k      s         a        
v1     v2
Almindelige hovedsætninger:
Rækkefølgen kaldes ofte bare: s-v1-a-v2
Almindelig hovedsætning:
Jeg vil måske en tur.
   1   2     3      4
  
s  v1   a    v2


Øvelse 71 - 75

Hovedsætning med foranstilling (inversion):
Her bliver adverbialen på sin plads efter subjektet.

Rækkefølge: v1-s-a-v2

Spørgsmål har også samme struktur.
a) Tidsadverbial:
"I dag vil jeg måske en tur"

    tid   2    3      4      5
    
v1   s    a     v2 

Øvelse 76 - 80

b) Stedsadverbial:
I København vil Dronningen altid hilse på folk.
       sted       2           3        4     5  
       A      
v1        s      a   v2

Øvelse 81 - 85

c) Bisætning:
Når jeg får løn, kan jeg måske købe en ny bil!
            1             2    3     4        5
           A       
v1   s    a     v2

Øvelse 86 - 90

d) Spørgsmål:
Hvordan kan du bedst spare dine penge?

Øvelse 91 - 95

Test dig selv!     s-v1-a-v2  eller  v1-s-a-v2????

Kan du dine benævnelser?
Øvelse 96 - 104

Øvelse 105
Bisætninger:

Her vil rækkefølgen være konjunktion (forbinder), subjekt (grundled), verbal1 (udsagnsled), verbal2.

Rækkefølgen kaldes derfor: s-a-
v1-v2!

En bisætning starter ofte med en forbinder (konjunktion): når, fordi, at, så, indtil.......


"...,fordi jeg måske vil køre...."
       1     2    3    4   5
       k     s    a   
v1     v2

Øvelse 106 - 110


Test dig selv!   (Bisætning, s-a-v1-v2) Øvelse 111 - 115

Er du en vinder????


Øvelse 116 - 120