Sætninger på Dansk 2 - Grundlæggende - Centraladverbier (biord)
 
Vi bruger centraladverbier (biord) til at variere betydningen af sætninger:
"Vist, sikkert, nok, sandsynligvis, måske" bruges fx, når man er i tvivl/usikker om noget.
"Selvfølgelig, absolut, bestemt, ikke" bruges fx, når man er sikker på noget.
Hovedsætning:
Jeg går måske en tur.
(Er i tvivl, om jeg vil gå en tur).

I dag går jeg ikke en tur. (En sikker beslutning, fx fordi man ikke har tid til turen).

Bisætning:
- fordi jeg selvfølgelig vil trække frisk luft. (Bisætning, der ikke kan stå alene. Sætningen er en forklaring, men vi ved ikke på hvad?).
 
Faste og halvfaste adverbier:

a) Nogle adverbier kaldes faste, fordi de kun kan stå ét sted i sætningen. Det er fx:
"Ikke, også, kun, gerne, altid, aldrig lige, først (=ikke før)".

b) Nogle faste adverbier udtrykker usikkerhed:
"Vel, vist, nok, sikkert, næsten".


c) Andre adverbier kaldes halvfaste, fordi de kan stå 2 steder i sætningen:
"Måske, desværre, derfor, desuden, selvfølgelig, tværtimod, så, heldigvis, muligvis, naturligvis, tilfældigvis, sandsynligvis, faktisk, derefter, eventuelt, derimod, som regel, imidlertid, pludselig, endelig".
Eksempler på faste adverbier:
  1. Jeg kommer ikke i morgen.
  2. Til middag kan Marie også få fri fra skole.
  3. Peter spiser gerne bananer i skolen.
Udtrykker usikkerhed:
  1. Hun er næsten færdig med opgaven.
  2. I morgen får han nok græsset slået.
Halvfaste:
  1. Jeg kommer måske i morgen - eller - Måske kommer jeg i morgen.
  2. Min bil er muligvis i stykker - eller - Muligvis er min bil i stykker.


Hvor skal centraladverbierne så stå i sætningen?

Almindelige hovedsætninger:

Almindelige hovedsætninger starter altid med et grundled og derfor skal adverbialet altid stå efter første verbum (udsagnsord). Bemærk, at jeg skelner mellem verbum (udsagnsord) og verbal (udsagnsled), fordi vi senere skal se, at en verbal kan bestå af flere verber.


Rækkefølgen kaldes ofte bare: s-v-a!

"
Jeg går måske ....."
    1     2    3
    s     v    a

Øvelse 21 - 25
Sætninger med foranstilling (inversion):

vil ofte begynde med f.eks. en tidsangivelse (tidsadverbial=A), stedsangivelse (Stedsadvebial=A) eller en bisætning (=A). Rækkefølgen bliver derfor verbum, subjekt, adverbial (a).

Rækkefølgen kaldes her: v-s-a!


Spørgsmål har også samme struktur.
a) Tidsadverbial:
"I dag går jeg måske...."

    tid     2      3    4 
     A      v      s     a
b) Stedsadverbial:
I København bor Dronningen selvfølgelig på sit slot.
      A            v           s               a
c) Bisætning:
Når jeg får løn, køber jeg måske en ny bil!
            1              2      3     4
           A              v       s     a
d) Spørgsmål:
Hvordan sparer du bedst dine penge?


Øvelse 26 - 30
Test dig selv!     s-v-a  eller  v-s-a????
Øvelse 31 - 40
Bisætninger:

Her vil rækkefølgen være konjunktion (forbinder), subjekt (grundled), verbal (udsagnsled).

Rækkefølgen kaldes derfor: s-a-v!

En bisætning starter ofte med en forbinder (konjunktion): når, fordi, at, så, indtil.......


"...,fordi jeg måske vil ...."
       1     2    3    4
       k     s    a    v

Øvelse 41 - 45

Test dig selv!
a) Øvelser med forkert placering af adverbier:
Øvelse 46 - 50     (Hovedsætning, s-v-a)

b)
Øvelse 51 - 55      (Hovedsætning, v-s-a)

c)
Øvelse 56 - 60      (Bisætning, s-a-v)

d) Sæt i rigtig rækkefølge:
Øvelse 61 - 65

e) Sæt i rigtig rækkefølge (med foranstilling/inversion):
Øvelse 66 - 70Næste