Sætninger på Dansk 1 - Grundlæggende - Subjekt (Grundled)  og Verbal - (Udsagnsled)
 
Når vi skriver og taler dansk er det vigtigt, at ordene kommer i den rigtige rækkefølge i sætningerne, for ellers kan vi ikke forstå hinanden så godt, og vi bliver måske bedt om at gentage, hvad vi sagde. Vi siger, at sætningerne har en "fast struktur".

Når vi skriver på dansk, anvender vi som regel hovedsætninger og bisætninger. Hovedsætninger kan stå alene, det kan bisætninger ikke.
Jeg går en tur. (Hovedsætning, der kan stå alene).
Jeg går en tur, fordi jeg vil trække frisk luft. (hovedsætning med bisætning).

- fordi jeg vil trække frisk luft. (Bisætning, der ikke kan stå alene. Sætningen er en forklaring, men vi ved ikke på hvad?).
 
Danske sætninger er med fast opbygning, men der er to måder: 

a) Almindelige hovedsætninger.


b) Sætninger med foranstilling (inversion).

Vi skifter mellem de to måder for at skrive et bedre dansk.

 


a) Jeg går en tur i dag. (Almindelig hovedsætning).

b) I dag går jeg en tur.
("I dag" er stillet foran, og "jeg" har flyttet plads med "går").

 

Almindelige hovedsætninger:

vil starte med grundleddet (subjekt=s), derefter udsagnsleddet (verbal)=v, altså s - v rækkefølge

Grundleddet på 1. pladsen kan som her være et stedord (pronomen) "Jeg", et navneord (substantiv) "En mand" eller et personnavn "Peter."
Udsagnsleddet (verbal) på 2. pladsen vil altid stå i nutid eller datid.
Vil du vide mere om leddene i sætningen, så kig her!

"Jeg går....."
    1     2
    s     v

Øvelse 1 - 5
Sætninger med foranstilling (inversion):

vil ofte begynde med f.eks. en tidsangivelse (adverbial=A), stedsangivelse eller en bisætning:

Bemærk at i sætninger med foranstilling byttes om på verbal og subjekt. Første verbal står på plads 2 og subjekt på plads 3 nu!

"I dag går jeg...."
    tid     2      3   
     A      v      s  

Øvelse 6 - 10
Test dig selv! Øvelse 11 - 15
Bisætninger:

er faste i opbygning, og der skal ikke tages hensyn til inversion.

En bisætning starter ofte med en forbinder (konjunktion): når, fordi, at, så, indtil.......


"....fordi jeg vil ...."
       k     s  v

Øvelse 16 - 20

Næste