Navneord - mængdeord - med al, alt + bekendt form.

Al eller alt bruges ved mængdeord: al mælken, alt saltet.

Mængdeord:

1. mælk var varm
2.Var mad god?
3.Jeg hældte vand ud
.4Hvad skal jeg gøre af tøj?
5. sand var fuld af muslingeskaller.
6.Han kunne ikke lide sport i fjernsynet.
7.Efter regnen var mad ødelagt.
8.Hun syntes at larm godt kunne undværes.
9.Det er vigtigt, at træ får maling.
10.Hun købte stoff.