Navneord med -re eller -rer i flertal ubekendt.

Vi kan ikke høre forskel i udtalen på vare og varer. De lyder ens, og på samme måde hedder det to ture eller to turer? Her kan man heller ikke høre det.I denne opgave skal du vælge den rigtige form. Er du i tvivl, så slå ordene op på:Den danske online ordbog

1. Der er to (døre/dører) ud til haven fra stuen.
2. Fuglene bor i store (bure/burer) udenfor i gården.
3. Ræven havde fanget to unge (hare/harer) .
4. På VUC arbejder der mange (lærere/lærerer) i de forskellige fag.
5. Hvor er de sidste (papire/papirer) jeg skrev henne?
6. Der gik mange flotte (fyre/fyrer) i hendes klasse.
7. Der er mange (bare/barer) i byerne i Spanien.
8. Hendes (øre/ører) var dækket af hendes fyldige hår.
9. Til dag lig havde hun 2 (ure/urer) , som hun skiftede imellem.
10. Jeg vil gerne købe 2 kg (pære/pærer) , sagde kvinden til grønthandleren.
11. I gamle dage var byerne omgivet af tykke (mure/murer) med store tårne.
12. Murermesteren havde ansat to nye (murere/murerer) til nybyggeriet.
13. Der var flere (ledere/lederer) end almindelige ansatte i firmaet.
14. Alle (passagere/passagerer) var nu om bord på flyet.
15. Det er svært at finde (chaufføre/chauffører) til natarbejdet.