Navneord - mængdeord - med hele + bekendt form.

Hele bruges ved substantiver, der er en eller et: hele byen, hele landet1.
Hun brugte dag på oprydning.
2.
Han blev ikke rask, før han var færdig med behandling.
3.
Direktøren kunne ikke forstå personals modstand.
4.
problem synes at være løst nu.
5.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved hele problemet?
6.
Det var ikke sjovt at rydde op i bunk af snavset tøj.
7.
Det så ud som om kris var slut nu.
8.
Manden købte parti af æbler.
9.
Brug nu ikke lønn på en gang, sagde faderen til sønnen.
10.
byen var på gad for at protestere.