R-problemer i navneord (substantiver)

Udfyldningsopgave

Hvis et navneord ender på -re i ental ubestemt, så kan det være svært at skelne mellem ental ubestemt og flertal ubestemt, f.eks.

Der løb en myre over flisen.
og
Der løb to myrer over flisen.

I udtalen lyder begge ord ens.

Hvis du ikke kender endelsen, skal du altid slå op i en ordbog.

Indsæt den rigtige form:

1. (hyre/hyrer) Sømanden fik sin udbetalt i kontanter.
2. (myre/myrer) Der løb mange rundt på køkkengulvet.
3. (fare/farer) Ulven er til for landmandens får.
4. (vare/varer) Buddet tabte sine ned fra cyklen.
5. (hare/harer) Der løb to små over vejen.
6. (lære/lærer) Som håndværker må man stå i ved en mester.
8. (snare/snarer) Jægeren satte sine rundt i skoven.
9. (åre/årer) Blodet løber stærkt i alle hans .
10. (tåre/tårer) Pletten på brevet stammede fra Pias .
11. (båre/bårer) Der var ingen i ambulancen.