Fremmedord - Specialbogstaverne: c - sc - cc -z:

Lyd Skrivemåde Ord   Opgaver
[s] -c- celle, censor, central, centrum, certifikat, chance, december, placere, recept, facit, præcis(ere), cykel, cylinder
facade, facon

discipel, disciplin, fascinerende, fascisme, scene, scepter, rekognoscere, reminiscens, rekonvalescent

Foran e, i og y.

Foran a og o.

Stumt c.

Opgave 1 - sætninger
Opgave 2 - sætninger

Opgave 3 - betydning

 

[ks] -cc- accelerere, accent, acceptere, succes, vaccination, vaccinere
 
 
[k] c- camouflage, camping, causere, courage, cowboy, scooter, score, , a conto

crawl, creme, scrapbog

Foran a - au - o - ou

 
eller foran konsonant
 

Opgave 4 - sammensatte ord
 

 

Opgave 5 - Stavelser

[s] -z- azurblå, benzin, bizar, bronze, gaze, gazelle, jazz, lazaret, zoologi