Endelsen -ficere

Udfyldningsopgave


Udfyld bøjningsskemaet med udsagnsordene.
Til -ficere ordene svarer ofte navneord på -fikation, f.eks. identificere=>identifikation, kvalificere=>kvalifikation.

Navnemåde Bydeform Nutid Datid Kort tillægsform
at desinficer desinficerede
at eksemplificere eksemplificerer eksemplificeret
at elektrificer elektrificerede
at identificere identificerer identificeret
at klassificer klassificerede
at kvalificere kvalificerer kvalificeret