Fremmedord - Accent

a) I ord af fransk oprindelse, som ender på et trykstærkt -e, kan man bruge accent: allé, idé, men den bortfalder ved bøjninger: alleer, ideer.

Desuden sættes accent i enkelte ord på trykstærkt -er for at undgå forveksling:

juvelér (En der sælger smykker)
juveler (smykker)
mortér (et rør, der afskyder granater)
morter (bruges til at støde krydderier i)
kanonér (en der skyder en kanon af)
kanoner (skyts)
I flertal forsvinder accenten:
juvelerer, kanonerer, morterer
 

 

 
b) Accent kan bruges til at angive tryk eller lang vokal, hvor det kan fremme forståelsen.
"Jeg kan kun spise én portion." men "Jeg spiser et æble hver morgen."
 

 

 
c) Accent (é) må ikke forveksles med apostrof (e').  Apostrof er et udeladelses tegn: Jens' hue, gi'r, ta'r.