Morfemer med lydændring 3

Rodmorfemerne "på" og "vis" er begge lydrette ord, men når de bliver sat sammen til "påvis", høres "på" som [p<å] i stedet.
Det samme gælder fx også for "afgang" eller "dagbøde".
Eksempler:
daglige dag lig

e

savtakket sav tak(k) et

Lydændrende morfem Det sammensatte ord Morfemdeling
god   [god]=>[g<åt] godtgørelsen
blå   [blå]=>[bl<å] blåligt    
blå   [blå]=>[bl<å] blågrønne    
grå   [grå]=>[gr<å] gråsprængte    
grå   [grå]=>[gr<å] gråtonet    
strå  [strå]=>[str<å] stråmændene    
flag   [flag]=>[flau] flagstangen    
flag   [flag]=>[flau] flagermusene  
slag   [slag]=>[slau] slagsangenes
slag   [slag]=>[slau] slagfærdigt  
 

Opgaven er under udvikling. Du må gerne sende forslag til: Forslag

©Torben Jessen 2016