Morfemer med lydændring 1

Rodmorfemerne "tag" og "pap" er begge lydrette ord, men når de bliver sat sammen til "tagpap", høres "tag" som [tau] i stedet.
Det samme gælder fx også for "afgang" eller "dagbøde".
Eksempler:
daglige dag lig

e

savtakket sav tak(k) et

Lydændrende morfem Det sammensatte ord Morfemdeling
bag     [bag]=>[bau] bagsædet    
af         [af]=>[au] togafgangen  
tag       [tag]=>[tau] tagstenene    
lag       [lag]=>[lau] lagdelt    
dag      [dag]=>[dau] daggryet    
sag      [sag]=>[sau] saglige    
bag      [bag]=>[bau] baggangenes
af         [af]=>[au] afsluttende    
af         [af]=>[au] afholdt    

Opgaven er under udvikling. Du må gerne sende forslag til:
Forslag


©Torben Jessen 2016