2. Skal det med "h"?

Udfyldningsopgave


Indsæt den rigtige stavemåde på den tomme plads:

1. Der lå en død (hval, val) på stranden.
2. Hun havde tabt sit (jerte, hjerte) til den flotte læge.
3. Læreren havde en stor (hviden, viden) om matematik.
4. Pigen havde ikke set (hvem, vem) , der kastede snebolden efter hende.
5. Han havde ikke noget (hvalg, valg) . Han var nød til at gifte sig med hende.
6. Hans (hjerne, jerne) arbejdede på højtryk, men han kunne ikke finde en løsning.
7. Jeg ved ikke, (hvad, vad) det var, der gjorde mig syg.
8. Det er ikke altid rart at møde en, der har spist (hvidløg, vidløg) .
9. Så (hvidt, vidt) jeg ved, mangler bilen benzin.
10. Hun udstødte et (vin, hvin) , da hun så musen.
11. Hunden havde fået 3 (valpe, hvalpe) .
12. Firmaet, hvor han købte riven, hed (Jem, Hjem) og Fix.
13. Børn kan ikke lide at være alene (jemme, hjemme) .
14. Drengen prøvede at (hjælpe, jælpe) sin morfar op af stolen.
15. Det er ikke din bil, men (hvores, vores) , sagde konen vredt.
16. Da han slog ægget i stykker på glasset, spildte han (hviden, viden) på gulvet.