Læseteknik Trin 3

Udfyldningsopgave


Vejledning
I den nedenstående tekst er der slettet nogle ord og indsat parenteser med fire valgmuligheder.
Læs teksten, og sæt en streg under det ord, der passer i sammenhængen.
Du kan se nogle eksempler nedenfor. Det rigtige ord er markeret med fed.

En ordentlig kleppert

Ulven (Canis lupus) er Europas næststørste rovdyr, kun overgået af den brune bjørn. En voksen
hanulv [ kunnet / kunne / kan / kun ] blive op til 90 cm i skulderhøjde og [ veje / vejer / vejede /
vejet ] op mod 50 kilo.

Hunnerne er noget [ små / mindre / mindst / lille ]. Kroppen er langstrakt, øjnene er mere eller
mindre gule, og pelsen er tæt med grå som grundfarve og indslag af hvidt, sort og rødbrunt til
gulbrunt. Sidst [ i / på / om / ved ] foråret føder hunulven i huler under jorden [ sine / sit / sin /
hans ] kuld på mellem en og otte hvalpe.

Alfaparret styrer
Ulve er særdeles [ socialt / social / socialiseret / sociale ] dyr, som lever i en flok, der indtager og
forsvarer et bestemt territorium. [ På / I / Med / Ved ] spidsen for en flok står alfaparret, en han og
en hun, som sædvanligvis er de eneste, der [ formerer / formere / formerede / former ] sig. Den
øvrige [flokke / flokken / flok / flokkene ] udgøres oftest af deres afkom.

Rationel jæger
Ulve jager i flok og foretrækker at gå efter store byttedyr som elg, moskusokse, bison og hjort. Men
i mangel af større dyr kan de også nedlægge småvildt som harer eller tamme husdyr som får.
Generelt [ beskriver / beskrives / beskriv / beskrev ] ulven som en effektiv og rationel jæger, der
jagter det bytte, der giver mest i forhold til indsatsen. Det sker dog, at ulve dræber flere dyr, for
eksempel får, [ end / da / så / og ] de umiddelbart har brug for.

Mennesker bliver sjældent bytte
Folketroen er [ fyldig / fuldt / fuld / fulde ] af fortællinger om ulvens farlighed. I den virkelige
verden sker det dog uhyre sjældent, at ulven angriber mennesker. [ Vild / Vildere / Vilde / Vildt ]
ulve vil [ aldrig / forresten / helst / ikke ] undgå menneskelig kontakt. Ulve, der har levet [ med / i /
på / af ] fangenskab, kan derimod være [ farlige / farlig / farligere / farligt ], fordi de mangler den
naturlige frygt for mennesker.

Ulve er ikke hunde
Ulven er [ hundes / hundens / hunde / hunds ] stamfader, og hund og ulv er så tæt genetisk
beslægtet, at de er i stand til at parre [ dem / dig / jer / sig ] og få levedygtigt og frugtbart afkom.
Krydsninger er næsten altid resultat af bevidst avl i fangenskab. Blandingsdyr med meget ulv i
kaldes ulvehybrider og vil være tilbøjelige til at fremvise en række af de ”vilde” egenskaber, som er
frasorteret gennem 15.000 [ år / årets / års / årenes ] genetisk selektion af de egenskaber, mennesket
foretrækker hos hunde: De kan være mere sky over for nye ting og situationer og have sværere ved
at [ accepterer / acceptere / accept / accepterede ] indespærring, fastholdelse og [ straffe / straffen /straf / straffene ].

På vej tilbage?
[ Det / Den / De / Disse ] sidste vilde ulv i Danmark blev skudt i 1813 ved Estvadgård nær Skive.
Nu er den måske på vej tilbage.