Læseforståelse trin 4 A forår 2010

Opgave i læseteknik

Vejledning
I den nedenstående tekst er der slettet nogle ord og indsat parenteser med fire valgmuligheder. Læs teksten, og sæt en streg under det ord, der passer i sammenhængen. Du kan se nogle eksempler nedenfor.
Om at blande kriminelt belastede med ikke kriminelt belastede.Om at blande kriminelt belastede med ikke kriminelt belastede.

Strukturen på pension Skejby er [alligevel / på trods af / således / og ], at beboerne er inddelt i fire grupper med fem til syv beboere i hver gruppe. Grupperne er sammensat sådan, at de består af såvel kriminelt belastede (plusbeboere) [ som / og / men / også ] ikke-belastede (minusbeboere).

Blandingsforholdet er 40:60, men kan variere. Grupperne holder møde én gang om ugen med [ tilfældig / fast / uendelig / logisk ] dagsorden. Gruppens økonomi gennemgås, og der foregår en uddelegering [ af / over / om / til ] opgaverne mellem beboerne, bl.a. omkring indkøb og madlavning. Under punktet ”siden sidst” behandles personlige forhold. Nytilkomne [ lokale / indbyggere / beboere / medarbejdere ] præsenterer sig for gruppen, herunder tales om kriminalitetens art.

Dette [ lukkede / gammeldags / utiltalende / åbne ] princip betyder, at alle ved, hvad de andre er dømt [ imod / over / af / for ]. Medarbejderne har en tilbagetrukket rolle omkring de sociale processer, der udspiller sig [ mellem / over for / inden i / under ] beboerne i såvel dagligdagen som på gruppemøderne.

Hovedparten af plusbeboerne angiver, at stemningen på [ pensionen / gaden / skolen / virksomheden ] opleves som langt mere [ positiv / irriterende / trykket / anspændt ] end på andre afsoningssteder. En plusbeboer [ beskriver / ønsker / prioriterer / planlægger ] det på følgende måde: ”De der minusser er fede nok. Da jeg kom her første gang til optagelse, da kunne jeg mærke den der positivitet, der var i [ huset / skolen / byen / arresten ] her. Det overraskede [ ham / jer / dem / mig ] faktisk ekstremt, at der kunne være sådan en positivitet i noget, der er en del af et fængsel. Vi er jo en del af et fængsel, fordi det [ stadigvæk / slet ikke / langtfra / ikke ] er afsoning.”

Strukturen på pension Skejby er [alligevel / på trods af / således / og ], at beboerne er inddelt i fire grupper med fem til syv beboere i hver gruppe. Grupperne er sammensat sådan, at de består af såvel kriminelt belastede (plusbeboere) [ som / og / men / også ] ikke-belastede (minusbeboere).
Pension Skejby er minusbeboernes permanente bolig og har derfor en hjemlig karakter. De vælger frivilligt at opholde sig på pensionen, og derfor er der naturligvis ikke modstand [ til / for / over / mod ] stedet. Den positive stemning opstår endvidere, [ på trods af at / fordi / skønt / selvom ] minusbeboerne ikke bærer negative oplevelser fra fængslet med sig.

Oplevelserne fra fængslet kommer til udtryk ved en [ ukendt / minimal / høj / skøn ] grad af modstand mod det sted, hvor man er placeret, og modstand i forhold til de personer, der er blevet sat til at kontrollere [ deres / jeres / ens / hans ] gøren og laden.
Konflikter og frustration mod systemet og de ansatte bliver [ styrket / provokeret / optrappet / nedtonet ] i beboergruppen, fordi frustrationen ikke vinder genklang blandt samtlige beboere. Negativiteten i forhold til systemet og de ansatte optager derved den samlede gruppe mindre. Ifølge hovedparten opleves det sociale samspil med ikke-kriminelle, der samtidig ikke repræsenterer et system, som betydningsfuldt.
Gennem samtalen med dem, de bor sammen med, bliver plusbeboerne bevidstgjorte om, at en bestemt [ chance / adfærd / risiko / metode ] eller måde at tale på kan virke grænseoverskridende eller [ sortere / fravælge / bryde / placere ] gængse normer for samvær med andre mennesker. Det er endvidere væsentligt, at personerne ikke deler samme belastningsgrad. Er det tilfældet, [ lærer / fastholder / bruger / hører ] man hinanden i en bestemt adfærd.

Kilde: Kyvsgård, Britta: Hvad virker – hvad virker ikke? : kundskabsbaseret kriminalpolitik. Jurist- og Økonomforbundet, 2006. (Bearbejdet)