Læseforståelse Trin 3 A forår 2011

Link til tekster til brug for læseforståelsen!

Vejledning til opgaver i læseforståelse:
På de følgende sider er der nogle tekster. Til hver tekst er der nogle opgaver.
Bemærk: I opgaver med flere svarmuligheder skal du kun sætte ét kryds.