Oversigt over opgavetyper på de enkelte FVU trin, 2. sæt.

Trin 1                                                    

Del 1

 Del 2

Emne

A
B
N

1) Huskeliste
1) Huskeliste
1) Huskeliste

2) Postkort
2) E-mail
2) Besked

Sygehuset/Kanotur
Tur i skov og strand
Pasning af bolig

Det vurderes, om prøvedeltageren

1) kan udforme en liste, der er relevant i forhold til den stillede opgave.

2) kan skrive en kort, personlig tekst, så den er brugbar (adressat og afsender), forståelig

og udtryk for et relevant indhold i forhold til opgaven.

 

Trin 2                                                    

Del 1

 Del 2

Emne

A
 

B

 

1) Punktopstilling
 

2) Punktopstilling                     

2) Skriv et brev om en oplevelse i naturen

2) Fortælling

 

Stranden, fødselsdag, begivenhed, der gjorde indtryk.

Det vurderes, om prøvedeltageren

1) kan udforme en tekst med elementer i en logisk rækkefølge i punktform eller som sammenhængende tekst.

2) kan skrive en sammenhængende tekst, så indholdet er forståeligt.

Tekstens indhold skal være relevant i forhold til den stillede opgave.

Det kan f.eks. vurderes, om teksten har:

- en overskrift/titel

- en indledning og en afslutning

- fokus for sin beretning.

 

Trin 3

Del 1

 Del 2

Emne

A 

B

 

1) Ansøgningsskema                     

2) Indmeldelsesblanket                     

2) a) Klagebrev b) Indlæg i personaleblad
2) a) Klagebrev b) Læserbrev til lokalavis

Parkeringsforhold, boligforhold

Det kan f.eks. vurderes, om teksten har:

  • en overskrift/titel
  • en indledning
  • en relevant udformning i forhold til teksttype og/eller målgruppe
  • fokus for sin beretning
  • en acceptabel syntaks og tegnsætning.

 

Trin 4

Del 1

 Del 2

Emne

 

1) Opstille eller beskrive diagram*

2) Fagligt indlæg

Forfatterskab, arbejdsmiljø, økonomi, økologi

Det vurderes, om prøvedeltageren

1)            kan skrive en forklarende tekst til figuren, som viser det centrale i problemstillingen eller

               udforme en figur, en tabel eller et skema.

2)           kan skrive et fagligt indlæg, så det er forståeligt.


Teksten skal have

  • en overskrift/titel
  • en indledning og afslutning
  • et bestemt fokus på basis af tekstoplægget
  • en acceptabel syntaks og tegnsætning

 

*Tidslinje, graf, mm.